Odjel za elektroenergetiku

Područje djelovanja Odjela za elektroenergetiku uključuje planiranje, istraživanje, razvoj, oblikovanje, primjenu, gradnju, instalaciju i stavljanje u funkciju aparature, opreme, strukture, materijala i sustava za pouzdanu i ekonomičnu proizvodnju, prijenos i distribuciju, pretvorbu, mjerenje i upravljanje električnom energijom. Uključuje razvoj inženjerskih standarada, pružanje informacija i uputstava javnosti i zakonodavcima, kao i tehničko-znanstvene, edukacijske i druge aktivnosti koje pridonose području električne energije ili koriste tehnike ili proizvode vezane uz dato područje.


Poziv na predavanje Gorana Slipaca...

Hrvatska sekcija IEEE i Odjel za elektroenergetiku Hrvatske pozivaju Vas na predavanje:

"Procjena vrijednosti i dubinska analiza vjetroelektrana"

koje će održati dr. sc. Goran Slipac savjetnik direktora uprave HEP-a, u četvrtak30.10.2020. godine, u 16.00 sati, na online platformi MS Teams na linku:

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDUyZDc3YjEtMDc2MC00YWRhLWEwNmYtMjgwMjNhM2U0Y2Jk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca71eddc-cc7b-4e5b-95bd-55b658e696be%22%2c%22Oid%22%3a%22e4e5aefe-26db-41af-bbf7-ff201a22396b%22%7d 

Predavanje je na hrvatskom jeziku, a predviđeno trajanje s raspravom je 60 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente.

Više informacija o predavanju i predavačici pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

Uloga inženjerskih profesionalaca u procjeni vrijednosti investicijskih projekata je nezamjenjiva. Inženjeri koji se bave tom vrstom posla nisu mnogobrojni, i stoga imaju prilike za značajna poslovna ostvarenja u svojoj karijeri, s obzirom da se kupovine i prodaje investicijskih projekata, već postojećih aktivnih poduzeća, startupa, itd. odvijaju svakodnevno. Iako će ovo izlaganje biti smješteno u konkretan kontekst vjetroelektrana, informacije koje ćete na njemu steći primjenjive su na analizu ulaganja bilo u kojoj drugoj industriji.

Naš gost, dr.sc. Goran Slipac, kao nekadašnji direktor Direkcije za razvoj HEP-a, pa zatim HEP-ovog tadašnjeg poduzeća za obnovljive izvore, te kao sadašnji savjetnik predsjednika Uprave HEP-a, sigurno je među najboljim poznavateljima ove zanimljive problematike.

Autor: Ninoslav Holjevac
Popis obavijesti

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Rad odjela za energetiku
Pitanja, primjedbe i prijedlozi o radu odjela.
 
Predavanja
Održana i potencijalna predavanja (predavači i teme).
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PES odjel Hrvatske sekcije IEEE dodjeljuje godišnju nagradu za izvanrednog inženjera (Outstanding Engineer Award). Nagradu odobrava središnjica IEEE Power and Energy Society iz SAD-a koja izrađuje plaketu za dobitnike. U nastavku je popis svih dosadašnjih dobitnika nagrada:

 • 2019. Juraj Havelka: "For the contributions in the field of power system protection and supervision"
 • 2018. Hrvoje Pandzic: "For the contributions in the field of battery storage systems integration, planning                      and operation"
 • 2017. Igor Ivanković: "For the contributions in the field of advanced power system                                                            protection and monitoring"
 • 2016.  Slavko Vujević: "For contributions in the field of numerical modelling of                                                                  electromagnetic phenomena"
 • 2015.  Stjepan Sučić: "For contributions in the field of standards-based smart grid                                                           communications"
 • 2014.  Srete Nikolovski: "For contribution in the fileld of power system reliability"
 • 2013.  Miljenko Brezovec: "For contributions in the field of hydro power plants modeling"
 • 2012.  Tomislav Plavšić: "For contributions in the field of voltage and reactive power                                                            control"
 • 2011.  Matislav Majstrović: “For a distinguished career of engineering leadership in power                                                        systems modeling and analysis”
 • 2010.  Davor Grgić: “For a distinguished career of engineering leadership in power                                                        systems"
 • 2009.  Tomislav Tomiša: “For a distinguished career of engineering leadership in power                                                        systems control and automation”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IEEE PES Outstanding Volunteer Award – Nagrada istaknutim kolegama, članovima IEES PES-a, za volonterski doprinos radu Odjela za elektroenergetiku dodjeluje se ukoliko u određenoj godini postoji član koji se osobito istaknuo svojim volonterskim doprinosom.

 • 2020. 
 • 2019. --
 • 2018. Ninoslav Holjevac
 • 2017. Danijel Topić